Stærkt fokus på de gode overgange

På Gislev Friskole og Børnehuset Solstrålen har vi et stærkt fokus på de gode overgange. Med vores værdisæt tryghed, trivsel og fællesskab som afsæt vægter vi de store overgange, såvel som de daglige overgange højt.

Helt overordnet har vi et fysisk samspil mellem bygningerne på vores matrikel, således at hvor man starter i vuggestuen og slutter i 9. klasse ligger lige ved siden af hinanden, så ringen så at sige sluttes i vores tilbud.

Overgangen fra vuggestue til børnehave

Vores børnehave og vuggestue er integreret i ét børnehus, så vuggestuebørnene langsomt vender sig til børnehavelivet og kan deltage i det og også trække sig fra det, i det tempo børnene kan synes, det næste trin i deres tilværelse er spændende uden det bliver overvældende.

I børnehaven er børnene inddelt i 3 grupper i forhold til deres alder. Grupperne interagerer i dagligdagen, men også her er der i fx spisesituationerne fokus på, at børnene forholder sig til de samme børn og voksne, så de er trygge og har ro omkring sig samtidig med, at de på andre tidspunkter bliver tilpas udfordret og kan overgå til næste gruppe på en tryg og god måde.

Overgangen fra børnehave til skole

Når børnene bliver klar til at starte i skole, skal de i miniklub (forårsSFO) den 1. april. Overgangen fra børnehave til skole er nok en af de største i et barneliv. Derfor har vi et særligt fokus på, at det bliver en god oplevelse for børnene at starte i miniklub og skole. Vi holder en særlig fest, hvor børnene bliver “kastet” over hegnet fra børnehavens legeplads ind på skolens. Her er både personale og forældre tilstede, for at give overgangen opmærksomhed. Ligesom elever fra 4. klasse, der bliver miniklubbørnenes venner på skolen, er tilstede.

I månederne med miniklub er personalet primært med fra børnehaven, så børnene får tid til at vænne sig til nye lokaler, større børn og flere voksne, inden de starter i børnehaveklasse den 1. august. Mange af aktiviteterne er de samme som i børnehaven, hvilket også giver børnene tryghed i hverdagen.

I løbet af børnehavetiden stifter børnene også bekendskab med personale fra skolen, der kommer enkelte timer og laver aktiviteter med børnene i børnehaven, således at glæder sig til at komme “over” til de spændende voksne i skolen og være trygge ved dem.

Legeskole

Fra september året før skolestart har vi også Legeskole for vores kommende skolebørn – også de, der ikke går i vores egen børnehave. I 2 timer om ugen (i alt ca. 20 gange) møder børnene vores børnehaveklasseleder, som laver skoleagtige aktiviteter med børnene, så de kan glæde sig og vide lidt om, hvad det vil sige at gå i børnehaveklasse – uden at det overvælder dem.

Første skoledag

Første skoledag i august er for alle børn og forældre, så man starter skoleåret i det store fællesskab, vi som skole er. Alle børn i alle aldre har deres forældre med til fællesspisning, venskabelige dyster med familien og sang. Børnehaveklassen starter dagen efter om morgenen, hvor hele skolen danner bro ned til deres lokale efter morgensamlingen og på den måde fører børnehaveklasserne trygt ned i deres nye lokale og deres nye liv som skolebørn.

Indskoling og venskabsklasser

Vores indskoling og klub (SFO) holder til i samme bygning, og alle lærer hurtigt hinanden at kende. Der er en stor tryghed i, at vi i det hele taget er en lille enhed. De store passer på de små, og vi har en venskabordning, hvor 5. klasse er venner med børnehaveklassen, 6. klasse med 1. klasse, 7. klasse med 2. klasse, 8. klasse med 3. klasse og 9. klasse med 4. klasse indtil 4. klasse er klar til at tage imod miniklub børnene og 9. klasse går i gang med at gøre klar til deres næste store overgang til ungdomuddannelse.

I løbet af indskolingen lærer børnene, hvad det vil sige at være elev i trygge strukturer for dagen og året. Og med kendt personale. Vi bruger kun vikarer, der er kendt i huset, når der en sjælden gang er brug for det. Ellers forsøger vi så vidt det er muligt at tilrettelægge undervisningen, således at eleverne møder deres vante lærere og pædagoger.

Omkring 5. klasse flytter eleverne over i hvid bygning, hvor de går, indtil de er færdige på skolen. I denne overgang til at blive nogle af de store elever, bor de ved siden af personaletrummet det første år, så de stadig er tæt på de voksne.

Udskoling

I udskolingen klædes eleverne på til at komme videre ud i livet gennem et tiltagende større ansvar for deres opgaver og virke. I udskolingen har eleverne også mulighed for at søge om at komme ud at rejse i et af vore internationale projekter, som er en rigtig god mulighed for at vokse som menneske og blive klar til den store verden udenfor vores trygge institution. I udskolingen kommer eleverne i brobygning i 8. klasse, hvor de får mulighed for at stifte bekendtskab med forskellige ungdomsuddannelser, så de bedre kan vælge, det tilbud, der passer bedst til dem. I 9. klasse er der mulighed for at komme i praktik i en uge i foråret, så eleverne allerede her kan få en smagsprøve på, hvordan det er at være på arbejdsmarkedet.

Maja Grøndal Kvist, institutions- og skoleleder. marts 2019