Velkommen til Miniklubben på Gislev Friskole

Det glæder os at kunne byde velkommen til Miniklubben på Gislev Friskole. Med udvikling i trygge rammer i højsædet bliver overgangen mellem børnehave og skole glidende og rar for det enkelte barn.

Miniklub / Forårs SFO

Dagligdagen i Miniklubben

Hver morgen kl. 8.00 tager en voksen, fra børnehuset imod børnene, i Miniklubbens lokale ved siden af salen. Dette er Miniklubbørnenes faste base fra den 1. april 2021.

En almindelig uge i Miniklub

Mandag
Kreativ værksted og historiefortælling. Vi tegner, maler, klipper, klister, arbejder med forskellige materialer, bruge vores fantasi og kreativitet for at udtrykke vores følelser og oplevelser. Vi fortæller historier til hinanden, lærer at lytte og holde ord, laver teater og optræder med den.

Tirsdag
Dagen vil foregå efter temaerne den sociale udvikling & den personlige udvikling. Der vil blive arbejdet med "den gode stol, og samarbejdsøvelser. I vil høre om begreber som dannelse, empati og grænser.

Onsdag
Motorik og Legeskole.

Legeskole

 • At forberede barnet til skolestart gennem
 • Sprogstimulering
 • Sproglig opmærksomhed
 • Rim og remser
 • Fortælling
 • Begyndende bogstavindlæring
 • Struktur og rammer i klasselokalet
 • Opbygge relationer og skabe tryghed i overgangen mellem børnehave og skole

Motorik
Dagen i dag er der fokus på kroppen og hvad den kan, vi vil mærke, føle og prøve sunde grænser af, Alt fra våde tæer, til vind i håret. Arbejdet med motorik vil typisk foregå udendørs. Ændringer i dagens program vil i få besked om på forældreintra.

Torsdag
Arbejde med "Fri for mobberi" og "legeøen". intentionen med Legeøen er, at børnene skal opfatte sprogarbejdet som en lang, sammenhængende leg, hvor de får mulighed for at bruge deres fantasi og lege med sproget i trygge rammer.

Fredag
Udeskole med fokus på udelivet. Natur, udeliv og science:

 • Vi lærer hvad der er i naturen samt hvad der kan spises og hvor det kommer fra. Fra Jord til bord.
 • Vi lærer hvad insekter er hvor de lever hvad de spiser og hvor godt det er for naturen at de er der.
 • Vi lærer også om vejret. Hvad er vejret hvor kommer det fra, hvad kan vi bruge det til.

Pædagogik og fokus

Det overordnede pædagogiske mål, med Miniklubben bliver at gøre børnene trygge i de nye omgivelser. At påbegynde opdragelsen til at indgå i det fællesskab en klasse er og gennem nærvær med børnene og tæt forældresamarbejde at sikre, at børnene trives i overgangen. At de fx. lærer, hvor jakken hænges op, hvor deres garderobe er og hvor toilettet er på en god måde, hvor der er tid og ro til at sikre tryghed, dette er vores vigtigste fokus.

I Gislev friskoles forårs sfo arbejder vi efter de seks læreplans temaer, som i kan læse meget mere om på vores hjemmeside Gislevfri.dk.

Der bliver ikke lagt yderligere skolefaglige elementer ind i børnenes dag. Vi vil selvfølgelig have det danske og matematikfaglige fokus, som vi i forvejen tilbyder de største børn i børnehaven. Men det vigtige for børnene er, at de bliver trygge i deres nye omgivelser og strukturer— ikke at de lærer en masse fagfagligt "før tid".

Vores tilgang til børnene er dybt forankret i den Grundtvig Koldske tradition og med værdierne "tryghed, trivsel og fællesskab" skaber vi et miljø hvor nærvær og omsorg for det enkelte barn i fællesskabet er i højsædet. Udviklingen sker gennem leg og inspirerende rammer.

En rolig overgang - også for forældre

Pr. a. april vil mødetiden for forårssfo børnene være mellem 8.00 - 9.00.Vi forventer, at alle børn er mødt ind i Miniklubben inden kl. 9.0o i den første måned af hensyn til dagens aktiviteter. Fra den i. maj skal børnene møde inden kl. 8.00 ligesom skoleeleverne, hvor vi deltager i morgensamlinger sammen med alle børnene fra indskolingen bhv. Kl. - 4 klasse. Forældrene vil være velkomne til at være med til disse samlinger. Denne aktivitet er med til at give børnene et indblik i en skoledags rutiner.

Alle forældre oprettes på skolens intranet, hvis de ikke allerede er oprettet. Her gives beskeder vedr. dagligdagen, og hvor man kan følge med i nyhederne på skolen i det hele taget. Der er vigtigt at alle forældre også opretter sig på forældreintra med deres computer, telefoner og andet devices.

Praktisk information

Børnene skal medbringe madpakke og egen drikkedunk hver dag.

Sygemelding: Skriv en sms til skolens sygemeldingstelefon på tlf. nr.: 62 29 12 92. Det skal være inden kl. 7.50.

Fra kl. 3.3.00 vil jeres børn være i "Klubben" som er skolens SFO. Klubben har åben mandag til torsdag fra kl. 13.00 - 16.30 og fredag lukker klubben kl. 16.00. Klubbens tlf. nr.: 62 29 12 92.

Jeres børn vil møde flere forskellige voksne i løbet af ugen i forårs sfo. Vi har vedlagt et skema så i kan se hvilken voksen der er i de forskellige dage.

Forårs sfo voksne vil være. Irina, Klaus, Allan og Troels. Desuden vil børnehaveklasse leder Louise lave et forløb med børnene.

Husk infomøde om miniklub og "smide over lågen" torsdag d. 26. marts kl. 17.00 udenfor børnehuset. Vi glæder os til at tage imod børnene — og jer forældre tirsdag d. 6. april.

På vegne af personalet; Troels Juul Hansen, Klubleder og Maja Kvist, Skoleleder