Bestyrelsen er et meget vigtig organ på Gislev Friskole & Børnehus. Bestyrelsen sætter rammerne for ledelsen den daglige ledelse af skolen og børnehuset. Der vælges ny bestyrelse hvert år på generalforsamlingen i april.