Oversigt over personalet på Gislev Friskole & Børnehus

Ledelsen

Kontor

Undervisere: Primærfunktioner

Torfinn Vissing

Torfinn Vissing

UU- vejleder, Fysik/ kemilærer, historie- og samfundsfagslærer og elevrådsansvarlig

  1. tgv@gislevfriskole.dk
Anna Greve Kristensen

Anna Greve Kristensen

Støttelærer og krealærer

Pædagogisk personale: Primærfunktion

Allan H. Grønquist

Allan H. Grønquist

Pædagogmedhjælper i børnehave og klub samt TR- for BUPL

  1. ag@gislevfriskole.dk
Susanne

Susanne

Pædagogmedhjælp i Børnehuset

Monica Larsen

Monica Larsen

Pædagogmedhjælp i klubben

Praktisk medhjælp og rengøring

Claus Kalmar Hansen

Claus Kalmar Hansen

Pedel og elektriker, praktikvejleder

Jonas

Jonas Pedersen

Pedelmedhjælper

Allis Pia Mortensen

Allis Pia Mortensen

Rengøring