Forældre henvendelser: Der er vist film til morgensamling, som har skræmt nogle af de mindre børn. Fremover vil der være en grænse for hvem der skal se med. lt rygsæk er for mangelfuld, dette giver frustrationer. lt udvalg meddeler, lærere har været afsted på kurser i it rygsækken, vigtigheden i at der arbejdes på computer i undervisningen understreges, der er købt adgang til appwriter det næste halvandet år.
Der er sendt forslag til lokalråd, omkring hvordan vi kan være en del af den “den rustne by”. Godkendelse af dagsorden- Godkendt af alle medlemmer.
Der drøftes, om der fortsat skal bedes Fadervor til morgensamling, det er der delte meninger om, nogen mener ikke at det er et problem at stoppe, andre mener det er en tradition, der er ingen tvang, men man skal være stille og skal synge med på morgensangene. Der nævnes at det skaber fællesskabsfølelse. Vi har drøftet vores tradition om at bede Fadervor hver morgen, vi har holdt afstemning om at beholde, hvis vi fortsætter med det er det bestyrelsens holdning at man selv vælger om man beder Fadervor. 6 for, 1 imod og 2 blankt.
Erstatningsansvar – retningslinjer, hvad er retningslinjerne for om det er bevidst skade på ting eller ikke med vilje. Skal det være en konsekvens at betale af egne lommepenge, hvis en elev ødelægger noget, hvad kan der tilføjes af princip til disse retningslinjer, forslag 10% af beløbet hvis det er over 200kr. Hvordan passer vi på tingene. Forslag – at tage snakken til morgensang en gang om måneden. Forslag- hvis skaden er stor nok til at forsikringen skal dække, dækker forældre selvrisikoen. Forslag – hvis noget ødelægges skal dette dækkes, vi inddeler skade i tre kategorier, hvis flere er sammen om at ødelægge, skal alle betale den kategori skaden koster. Tager det op igen næste gang.
Fællesskab og forældreansvar-folder er snart færdig, om hvad det vil sige at gå på friskole og hvad det vil sige at være friskole forældre. Forslag- træk af på det over for børnene i perioder hvor det giver mening.
Forebyggende indsats i børnehaven, forslag- oplæg til visionsmøde.
Elevrådsformand og næstformand er valgt, forslag- de skal inviteres med til møder hvor det giver mening, evt. inviteres med i udvalg hvor det giver mening, det skal handle om andet end hvad de gerne vil have, men også hvad de kan give igen og hjælpe med, fx hvad der er deres meninger. Formand og næstformand skal spørges om de vil med.
Meddelelser fra institutionsleder- en ansat er langtidssygemeldt pt, i næste uge tager lederne på kursus i tre dage.
Meddelelser fra afdelingsleder-en ansat går på pension, der afholdes afskeds reception- Lærer planer skal være færdige O 1/07/2020, der vil blive afholdt møder med personalegruppe n, i den nærmeste fremtid for
at få de 6 temaer på plads.
Meddelelser fra medarbejderrepræsentant- ansatte såvel, som elever har været lidt hårdt ramt af sygdom, der er teater om lidt, det er lagt ud så børnene kan vælge/ønske, får besøg af andre skoler i forsamlingshuset, vi er værter. Fra personale i børnehus, der er mørkt og hullet på vej i institutionen, mangel på plads til opbevaring af barnevogne, der skal fjernes en dug under halvtag.
Meddelelser fra styregruppen-punkt udskudt til næste gang.
Udvalg:
Internationalt- der er søgt nyt projekt om bæredygtige vaner, hos nord plus. Vi er værter i uge 14 for hey, fået god feedback på projektet.
IT- der vil komme en og lære lærerne mere om Office-pakken, elever skal lære at bruge Office-pakken helt fra de små klasser, også for fremtidige uddannelsers skyld. Mangler en hotline eller teknikere til hjælp.
Der oprettes en vikar computer og konto. Nyt uni login fra uge 8. Der kommer mere info.
Pr. – er i fuld gang med folder, kopitrykt folder der kan laves en ny af hvert år, samt en online funktion. Ryk op folder i børnehuset, ‘hvad er dine opgaver nu’.
Punkter til kommende møder- forældrerådet, styrgruppen, skader, lt udvalg, skolemad.