Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser                
Godkendelse af dagsorden
Drøftelse:               Stole til børnene Hvad skal vi gøre for at børnene passer på skolens inventar? Hvem betaler for at børnene har noget ordentligt at sidde på?   Opsummering:   En fra bestyrelsen kunne indhente tilbud til næste skoleår, derudover skal det besluttes hvilken klasse der skal have nye stole. Louise og Daniel meldte sig til dette.   Forældrene bliver bedt om at erstatte stole deres børn ødelægger. Strategien lige nu er at vi får nye stole gratis. En mulighed var også at eleverne skriver under på en ”Stole-kontrakt”    
IT-rygsæk   Opsummering:   Der kommer et skriv ud i forhold til hvordan skolen forholder sig til misvedligehold af computerne. Bestyrelsen vil få dette skriv til gennemlæsning for godkendelse.  
Drøftelse: Lejrskoler: Forslag til bestyrelsen: Forældrene organiserer en lejrtur 2 dage/ 1 overnatning 1 lærer tager med 1 klasse. Der må bruges 2 skoledage. Læreren kan stå for noget indhold, men forældrene planlægger ophold, mad og hyggeaktiviteter.  Forældrene planlægger i samarbejde med læreren, hvornår det er mest hensigtsmæssigt.  Der er 200 kr. pr. elev til tilrettelæggelse, som betales af skolen. Hvis det bliver dyrere, må forældrene spæde til.    Børnehaveklassen: Louise klasse: Metteklasse: Sørenklasse: Sørenklasse: Steffenklasse: Sune 6.,7., 8. nåede at komme til Bornholm, så de skal ingen steder i år, med undtagelse af Nordplus og Erasmus +, hvis det lykkes.    Opsummering: 2 scenarier blev sat op.   1. Oprindelig oplæg 2. Gem pengene til et stort aggagement efter corona.   Bestyrelsen besluttede at pengene gemmes til en stor tur efter corona.                                                                          
Drøftelse: Vedtagelse af budget 2021   Budgettet blev vedtaget.   Forudsætningen for budgettet er at følgende sammenlæsninger effektueres i skoleåret 2021-22 Bh. Kl. for sig selv1. kl. for sig selv2./3. kl. på 18 elever4./5. kl. på 22 elever6. kl. på 14 elever7./8. kl. på 21 elever9. kl. på 11 elerver  
Pause
 Drøftelse: Åbning af åen (Se bilag)   Opsummering:   Bestyrelsen er enige om at det er en god ide.   Det blev vedtaget at gå videre med projektet. Projektet skal udbredes på næste visionsmøde for at give alle mulighed for at blive ordentligt orienteret.  
  Orientering: Meddelelser fra institutionsleder     Sune måske på vej tilbage i Januar og vi beholder Anna hele Januar og det er vi glade for.
Orientering: Meddelelser fra afdelingsleder   Badge og computer til rådighed i børnehaven og vuggestuen har gjort at alle har meldt tilbage i forhold til juleferie, fedt.   Der bliver en fast ude dag i klubben, samt en ugentlig tur dag.  
Orientering: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant        Corona fylder en del men vi føler at have godt styr på det.   Overskudet fra julebazar var 7500,- som deles ud til klasserne.  
Orientering: Udvalg                                                    Økonomiudvalg PR udvalg – Ny folder sent i trykken og nye gule veste Internationalt udvalg – Alt bliver rykket men vi prøver at få gang i nogle pennevenner. Legeplads udvalg – Det er blevet besluttet at vi skal have en bålhytte i børnehaven. Hele budgettet skal gå til denne bålhytte for at få en ordentlig hytte fra start. Lige nu er vi i gang med ansøgningen hos kommunen.
Emner til kommende møder                                          Kriterier for it-rygsæk og erstatningspligt.9-klasse, skal den holdes for sig selv eller sammenlæses med 8. klasse.  
Evt. Evaluering af mødet med et positivt blik og hvad har jeg af opgaver til næste gang?