Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser                
Godkendelse af dagsorden Maja: Lejreskole er ikke aktuelt lige pt grundet corona, så dette punkt kan muligvis skydes til næste møde.
Drøftelse: Krav til forældre om tilmeldinger til ferie og ferieafholdelse i det hele taget. Hvad kan vi “tillade” os at melde ud. Kan vi fx opfordre forældre til at holde 3 uger med deres børn? Hvor hårde skal vi være med de forældre, der ikke får tilmeldt sig ferieperioder inden tilmeldingsfristen?   Børnehaven oplever store udfordringer med ferietilmeldingerne og det betyder at der enten er for få hænder til børnene hvis der dukker ekstra op som ikke har tilmeldt sig ferie pasning eller det modsatte hvis børnene ikke dukker op trods tilmelding. Sidst nævnte er dyrt og frustrerende for personalet der måske kunne have afholdt ferie i stedet for. Så sent som i efterårsferien var det under halvdelen der havde svaret. Men det er desværre heller ikke noget nyt problem.   Der blev debatteret gebyrer og bonus ordninger men der var generel opbakning til at dette ikke ville have en konstruktiv effekt.   Ordvalg og formulering kunne ændres så budskabet blev tydeligere og mere direkte.   Der blev foreslået en ordning med fysisk tilmelding på papir men dette ville sætte personalet i en træls situation og det er en ledelsesmæssig opgave og ligeledes et spørgsmål om at få forældrene til at bruge intra.   Forslag om nudging med store farverige skilte og eventuelt t-shirt og eller badgets med budskaber blev fremlagt og det måtte opbakning fra alle.   Der var generelt et forbehold for at pålægge tvungen ferie da dette enten vil kunne have negative konsekvenser for ressourcesvage familie eller forældre med skæve arbejdstider.     Opsummering: Klare udmeldinger mere direkte formuleringer til forældrene., mere synlige skilte(nudging).    
Drøftelse: Evaluering af visionsmøde og generalforsamling den 8.10.2020 Der var generel enighed om at formatet havde været udfordrende men at det var godt at det blev gennemført da alternativet havde været en aflysning.   Hvis corona-situationen ikke ændre sig kunne næste general forsamling måske afholdes udendørs eller i større lokaler.   IT-udvalget fik dog til opgave at undersøge om man kunne finde bedre online løsninger/formater til næste gang.                                            
Drøftelse: Udvalg: Hvordan får vi inddraget forældrene i udvalgsarbejdet?   Konstruktionen med de nye udvalg skal tydeliggøres bedre. Det har ikke været tydligt nok formidlet hvordan udvalgene arbejder.   Det blev foreslået at udvalgenes lister over konkrete opgaver skulle sendes ud i klasserne via intra.   Det blev også påpeget at det ville være gavnligt med en større anerkendelse fra bestyrelsens side af det udførte arbejde, måske på facebook med billeder og beskrivelse af arbejdet.   Vigtigt med en god og let forståelig introduktion til nye forældre fra starten. Og måske opfølgende information på de årlige klassemøder.   Rengøringsudvalget – Hvem vil sidde der som rep. For bestyrelsen?   Pia har trådt til her.   Hvordan gør vi med vedligeholdelsesudvalget, da det nu favner bredere end det før har gjort?   Maja: Finder en dag med Troels hvor rammerne kan fastsættes.      
Pause
 Drøftelse: Lejrskoler: Forslag til bestyrelsen: Forældrene organiserer en lejrtur 2 dage/ 1 overnatning 1 lærer tager med 1 klasse. Der må bruges 2 skoledage. Læreren kan stå for noget indhold, men forældrene planlægger ophold, mad og hyggeaktiviteter.  Forældrene planlægger i samarbejde med læreren, hvornår det er mest hensigtsmæssigt.  Der er 200 kr. pr. elev til tilrettelæggelse, som betales af skolen. Hvis det bliver dyrere, må forældrene spæde til.    Børnehaveklassen: Louise klasse: Metteklasse: Sørenklasse: Sørenklasse: Steffenklasse: Sune 6.,7., 8. nåede at komme til Bornholm, så de skal ingen steder i år, med undtagelse af Nordplus og Erasmus +, hvis det lykkes.    UDSKYDES TIL NÆSTE GANG  
  Orientering: Meddelelser fra institutionsleder   Frustreret over hele tiden at skulle aflyse grundet corona.Der er sendt to elever hjem grundet nær kontakt til en smittede, har dog ingen symptomer selv.Ny tilsynsførende i næste uge.Indput til budget skal sendes inden tirsdag d. 3/11.Samtaler vedr. vuggestuepædagog, 30 ansøgere indtil videre.    
Orientering: Meddelelser fra afdelingslederIntet nyt
Orientering: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant 
Orientering: Udvalg                                                    Økonomiudvalg
Emner til kommende møder                                            
Evt. Evaluering af mødet med et positivt blik og hvad har jeg af opgaver til næste gang?   Lousie: Beder om at få tilbagemeldinger fra de forskellige udvalg løbende for at kunne dokumentere udvalgenes effekt.