Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser  Intet
Godkendelse af dagsorden Maja vil gerne have godkendt et nyt budget. Der var tastefejl i budgettet og nogle børn er flyttet.Cecilia er blevet opsagt pr. 1/4.Der er blevet afholdt møder med personalet i børnehuset og de er informeret om at der skal findes nogle timer.Alle stemte for en godkendelse.    
Drøftelse:         Kriterier for it-rygsæk og erstatningspligt.   Alle er med på at der skal indføres gebyr for forsætteligt misvedligehold. Maja og Daniel udarbejder et dokument med de juridiske formuleringer som bestyrelsen kan godkende.  
Drøftelse: 9-klasse, skal den holdes for sig selv eller sammenlæses med 8. klasse? Vi har debatteret for og i mod. Der skal startes en dialog tidligt i skoleåret i 8.kl for at finde ud af hvad der skal ske i 9. kl. Og der skal lægges vægt på at vi tager særlig hensyn til at skabe et unikt 9. klasse tilbud det skal lægges op på hjemmesiden. Maja vil gerne udfærdige denne tekst.
Drøftelse: Hærværk på skolenDebat og konsekvens beslutning     Videoovervågning af skolen?           Lukket punkt mens sagen foregår  
Pause
 Drøftelse:Udekøkken og bålhytte   Der vil foreligge budget for projektet omkring 1/4.  
  Orientering: Meddelelser fra institutionsleder    Sune vender snart tilbage og Stefani går på barsel til sommer og vikaren som har vikarieret for Sune vil tage et års barselvikariat hele næste skole år.    
Orientering: Meddelelser fra afdelingsleder   Grundet de faldende børnetal har vi været i gang med en rykke rundt på personalet således at der kommer en fast pædagog ind i vuggestuen.    
Orientering: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant            De ældre elever er trætte af at være hjemme. Udeskolen efterlyser tørt brænde hvis der er nogle der har adgang til dette?  
Orientering: Udvalg                                                    Økonomiudvalg PR udvalg – Der kommet nye veste og vi har fået lavet nye foldere som skal deles ud så snart samfundet åbner mere op.  
Emner til kommende møder           Forberedelse til næste mødeTroels og Louise er på valg.          
Evt. Evaluering af mødet med et positivt blik og hvad har jeg af opgaver til næste gang?