Bestyrelsessammensætning

Der vælges 9 bestyrelsesrepræsentanter og 4 suppleanter på generalforsamling (jf. vedtægter)

Ledelsen er repræsenteret ved Institutionsleder og afdelingsledere. Disse har ikke stemmeret.

Der vælges 1 medarbejderrepræsentant i hele medarbejdergruppen. Denne har ikke stemmeret.

Forældrebestyrelsens sammensætning

I Børnehusets forældrebestyrelse sidder 3 på generalforsamlingen valgte forældre. (jf. vedtægter samt vedtægtsbilag)

Ledelsen er repræsenteret ved afdelingslederen for Børnehuset. Denne har stemmeret.

Der vælges 1 medarbejderrepræsentant blandt det pædagogiske personale i Børnehuset. Denne har stemmeret.

Organisering af institutionens arbejde, der involverer forældre

Bestyrelsen nedsætter underudvalg og er repræsenteret i hvert udvalg med mindst 1 forældrerepræsentant.

Der sidder mindst 1 koordinerende medarbejderrepræsentant i hvert udvalg. Medarbejderrepræsentanten udpeges af institutionslederen.

Herunder skolen & børnehusets bestyrelse

Tim Møller Gram, formand
Annemette Rasmussen, næstformand
Helene Ai Eriksen, kasserer
Henrik Skjøth
Emma Juhler Andersen

Troels Detlefsen
Peter Degn
Signe Jessen
Hanne Lund Madsen

Suppleanter

Malene Palmgren
Simona Sawicka
Anna Taasinge

Fremhævet med fed er de bestyrelsesmedlemmer, der også sidder i forældrerådet i Børnehuset.

Kh Maja & Bestyrelsen