Søskenderabat for Gislev Friskole

Der ydes søskenderabat, såfremt der går flere børn på skolen/ SFO, der har samme bopælsadresse. Søskende defineres altså som børn, der adresse sammen hos primærforældren.

Rabatterne fremgår af taksterne for hhv skolepenge og klub/ SFO betaling.

Skolen har hidtil ydet moderation til søskende i klubben som har mindre søskende i Børnehuset Solstrålen. Moderationen beregnes af de månedlige skolepenge på 1075 kr. x 50 % = 538 kr.

Maja Grøndal Kvist, Institutions – og skoleleder, Januar 2019