Vi lægger vægt på de kreative fag

På Gislev Friskole lægger vi vægt på de kreative fag. De understøtter den frie tænkning i særlig grad.

Vi starter hver dag med morgensamling, hvor vi synger dagen i gang, oplever fællesskabet mellem store og små, beder Fadervor og har fælles oplæg fra lærere og elever. Vi tror på, at det at synge hver dag giver større livsglæde, frisind og udtryksmuligheder.

KREA

Eleverne har et fag, vi kalder KREA. Faget indeholder de fag, der kendes fra andre skoleformer som billedkunst, hjemkundskab og Håndværk og Design.

Eleverne har KREA i 4., 5. og 6. klasse på hold, hvor de kommer igennem alle fag henover et skoleår.

Eleverne i 7. og 8. klasse har hjemkunskab med henblik på eksamen i slutningen 8. klasse.

Musik

Musik er et vigtigt fag på Gislev Friskole & Børnehus. Alle elever fra børnehaveklassen til 5. klasse har musik på skemaet. Hvert år i juni kulminerer årets arbejde i musik med deltagelse i Gislev Musikfestival, hvor alle klasser og børnehuset optræder. 

Vi har morgensamling hver morgen, hvor vi selvfølgelig synger. Musik og sang er fællesskabsskabende og derfor en vigtig del af vores hverdag. 

Vi har især fokus på den fællesskabskabende dimension af faget og spiller meget sammenspil, synger både nutidens sange og sange fra den danske sangskat. Ligesom eleverne lærer at orientere sig i akkoder og i musik for overbygningen også en del nodelære.

Vi har også blæserklasser på 4. og 5. årgang i samarbejde med musikskolen, hvor der undervises i forskellige blæseintrumenter én gang om ugen. 

Billedkunst

Alle børn fra 1. – 3. klasse har billedkunst. Vi lægges os op ad fagmålene for folkeskolen og går særligt op i tegning og maleri og bruger andre fags indhold til at arbejde billedkunstfagligt med. Det vigtigste for os er, at eleverne opdager glæden ved at fordybe sig og udtrykke sig kunstnerisk.

Idræt og morgenenergi

Alle klassetrin har idræt, hvor vi lægger os op ad fagformålene for folkeskolen. Vi er meget opmærksomme på den sociale og fællesskabsopbyggende del af faget. De små klasser har også morgenenergi, hvor de hver morgen har dansk og matematik i rammen; bevægelse. 

De, der har lyst, har mulighed for at være seriøse omkring løbetræning og cykling, da skolen har et sundhedsudvalg, der initierer tiltag omkring især løb.

Maja Kvist, Skoleleder, November 2023