Menu Luk

Forside

Kontakt: Kontor: 81404641, Børnehuset: 81404642, Lærerværelset/ Sygemeldingstelefon for elever: 81404643, Klubben: 81404644, Skole- og institutionsleder, Maja Kvist: 81404645.

Visionsmøde og generalforsamling 2021.

Vi forsøger at afholde generalforsamlingen og visionsmødet med fysisk tilstedeværelse i år. Det bliver den 19. maj fra 17.00 – 21.00 (dagsorden følger). Mødet bliver formegentlig afholdt i Gislev Hallen (medmindre antallet af tilmeldte tillader, at vi holder i salen på skolen). For tilmelding gå på intra eller skriv til kontor@gislevfriskole.dk, hvis du ikke har adgang til intra.

Genåbning for 5.- 8. klasse

Den 6. april 2021 åbner skolen yderligere op for 5.- 8. klasse. De får lov at komme i skole på skift – én uge ad gangen. Undervisningen foregår i forsamlingshuset.

Der vil fortsat være tale om nødundervisning både for børn, der må komme i skole og for de klasser, der fortsat vil modtage fjernundervisning hjemmefra.

Vi glæder os til at se børnene igen 🙂

Kh Maja, Institutions- og skoleleder, April 2021

Covid19 restriktioner:

Vi har så normal skolegang som muligt i disse tider. Eleverne holder pauser adskilt, og vi vasker rigtig meget hænder. Der er sprit ved alle indgange til forældre og evt. gæster. Vi henstiller til, at alle forsøger at holde den nødvendige afstand og bliver hjemme, hvis børnene er syge, eller I har mistanke om smitte.

Hvis I er i tvivl om ens barn må komme i skole, ringer I bare 🙂

Grundet de nærværende Coronarestriktioner kan man ikke afholde sociale og/eller private arrangementer på skolen/ institutionen. Ligesom Yoga for voksne mandag aften ikke kan gennemføres under disse omstændigheder.

Det er heller ikke muligt for praktikanter, sælgere eller andre løst tilknyttede at komme på skolen før en mere reel åbning af samfundet kommer på tale.

Er du i tvivl, så ring til Maja på 81404645

Spørgsmål kan rettes til 81404645 (Skoleleder), 81404641 (Kontor) eller 61518056 (Skoleleder privat i særlige tilfælde).

Om skolen

På Gislev Friskole går der 104 børn fra børnehaveklassen til 9. klasse. 

Læs mere om vuggestuen, børnhaven, miniklub og klub under fanen: fagplaner – læreplaner.

Gislev Friskole er oprettet i 1872 ud fra Grundtvig-Koldske skoletanker. Oplysning, der fører til selvstændig tænkning og medrivende fortællinger, der løfter fællesskabet og interessen i hinanden som mennesker, synes vi, er en fantastisk måde at gøre næste generation klar til at være demokratiske medborgere på.

Børnehuset Solstrålen er en del friskolen og har både børnehave med 38 børn og vuggestue med 10 børn.

Skolen bæres i øvrigt på principper om tillid og dialog. Og vores værdier, som gennemsyrer alt vi laver, er tryghed, trivsel og fællesskab. 

Hos os lærer børn, at det er vigtigt at byde ind i fællesskaber, have tillid til andre og tale om tingene, så alle kan føle sig trygge og dermed trives.

Det er det altafgørende fundament for gode læreprocesser, synes vi. 


Vi dyrker fællesskabet. Udover en fantastisk forældreopbakning til skolen og et givende fællesskab for børn såvel som voksne, gør vi også meget ud af at prioritere og opelske fællesskabsfølelsen i dagligdagen.
Hver dag samles hele skolen til fælles morgensang i musiklokalet. Vi synger sammen, lytter sammen og fremlægger projekter o.lign. for hinanden ved disse daglige seancer. 

Vi har hver morgen et fordybelsesbånd for hele skolen, hvor børnene lærer at fordybe sig og får trænet bl.a. læsning.

Gislev Friskole er en fri grundskole. Derfor tilrettelægger vi undervisningen en del anderledes end folkeskolen gør det.

Vi har fx filosofi og film og medier som valgfag og lægger stor vægt på musik, teater og kreativitet i det hele taget.

Vores fornemmeste mål er at understøtte den frie tanke og den kreative tænkning, at se det enkelte- og det hele menneske.

Fra vores meget trygge rammer, tør vi se ud i verden og vi har en stærk international profil. Vi samarbejder med andre skoler over hele verden og inviterer gerne verden indenfor på så mange måder, vi overhovedet kan finde på. 

Vi synes, det er et vigtigt element i den demokratiske opdragelse at vide noget om og have lært at gebærde sig i verden. Sporgundervisningen bliver også særlig meningsfuld for børnene, når de mærker, de har brug for at kunne kommunikere med resten af verden – og det bliver nok ikke mindre relevant i fremtiden! 

Vi værner om naturen og lærer børnene at færdes i og have respekt for vores natur. Hver uge har vi skemalagt udeskole for de mindste og de store kan vælge at have ekstra fokus på naturfag.

I det hele taget er al personale på skolen meget nærværende, og der hersker en rigtig god stemning på skolen – et fællesskab hvor der er plads til både forskellighed og begejstring!

Karaktergennemsnit ved afgangprøverne skoleåret 2018/19: 8,5

(Kommunens gennemsnit: 6,5, Landgennemsnit: 7,1)

Andelen af elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter at have gået hos os: 88,9 %. (Kommunens gennemsnit: 83,4 %, landsgennemsnit: 84,9 %)

Maja Grøndal Kvist, Institutions- og Skoleleder, September 2020

Hvad er en friskole egentlig? Se med her på Friskoleforeninges video: