Menu Luk

Forside

Kontakt: Kontor: 81404641, Børnehuset: 81404642, Lærerværelset/ Sygemeldingstelefon for elever: 81404643, Klubben: 81404644, Skole- og institutionsleder, Maja Kvist: 81404645.

Sommeren står for døren. Vi slutter skoleåret af med en tiltrængt sommerfest for børn, forældre og personale. Alle, der går i institutionen eller på skolen er velkomne – med forældre 🙂

24. juni kl. 18-20 mødes vi med egen mad og drikke til et par hyggelige timer med musik, snak og smil.

Vi holder helt lukket i ugerne 29 & 30. Pasning i de øvrige sommeruger efter tilmelding til afdelingsleder Troels Juul Hansen på forældreintra. Skolen starter igen den 11. august kl. 17.00 traditionen tro med fællesspisning, familiedyster og sang.

Rigtig god sommer til jer alle 🙂

Maja Kvist, Skole- og institutionsleder Gislev Friskole & Børnehus

Covid19 restriktioner:

Vi har så normal skolegang som muligt igen 🙂 Vi henstiller stadig til, at børn og voksne bliver hjemme, hvis I er syge, eller I har mistanke om smitte. Ligesom det stadig er vigtig at blive testet og at holde en meget god håndhygiejne.

Hvis I er i tvivl om jeres barn må komme i skole, ringer I bare 🙂

Er du i tvivl, så ring til Maja på 81404645

Spørgsmål kan rettes til 81404645 (Skoleleder) eller 81404641 (Kontor)

Om skolen

På Gislev Friskole går der 105 børn fra børnehaveklassen til 9. klasse. 

Læs mere om vuggestuen, børnhaven, miniklub og klub under fanen: fagplaner – læreplaner.

Gislev Friskole er oprettet i 1872 ud fra Grundtvig-Koldske skoletanker. Oplysning, der fører til selvstændig tænkning og medrivende fortællinger, der løfter fællesskabet og interessen i hinanden som mennesker, synes vi, er en fantastisk måde at gøre næste generation klar til at være demokratiske medborgere på.

Børnehuset Solstrålen er en del friskolen og har både børnehave med 38 børn og vuggestue med 10 børn.

Skolen bæres i øvrigt på principper om tillid og dialog. Og vores værdier, som gennemsyrer alt vi laver, er tryghed, trivsel og fællesskab. 

Hos os lærer børn, at det er vigtigt at byde ind i fællesskaber, have tillid til andre og tale om tingene, så alle kan føle sig trygge og dermed trives.

Det er det altafgørende fundament for gode læreprocesser, synes vi. 


Vi dyrker fællesskabet. Udover en fantastisk forældreopbakning til skolen og et givende fællesskab for børn såvel som voksne, gør vi også meget ud af at prioritere og opelske fællesskabsfølelsen i dagligdagen.
Hver dag samles hele skolen til fælles morgensang i musiklokalet. Vi synger sammen, lytter sammen og fremlægger projekter o.lign. for hinanden ved disse daglige seancer. 

Vi har hver morgen et fordybelsesbånd for hele skolen, hvor børnene lærer at fordybe sig og får trænet bl.a. læsning.

Gislev Friskole er en fri grundskole. Derfor tilrettelægger vi undervisningen en del anderledes end folkeskolen gør det.

Vi har fx filosofi og film og medier som valgfag og lægger stor vægt på musik, teater og kreativitet i det hele taget.

Vores fornemmeste mål er at understøtte den frie tanke og den kreative tænkning, at se det enkelte- og det hele menneske.

Fra vores meget trygge rammer, tør vi se ud i verden og vi har en stærk international profil. Vi samarbejder med andre skoler over hele verden og inviterer gerne verden indenfor på så mange måder, vi overhovedet kan finde på. 

Vi synes, det er et vigtigt element i den demokratiske opdragelse at vide noget om og have lært at gebærde sig i verden. Sporgundervisningen bliver også særlig meningsfuld for børnene, når de mærker, de har brug for at kunne kommunikere med resten af verden – og det bliver nok ikke mindre relevant i fremtiden! 

Vi værner om naturen og lærer børnene at færdes i og have respekt for vores natur. Hver uge har vi skemalagt udeskole for de mindste og de store kan vælge at have ekstra fokus på naturfag.

I det hele taget er al personale på skolen meget nærværende, og der hersker en rigtig god stemning på skolen – et fællesskab hvor der er plads til både forskellighed og begejstring!

Karaktergennemsnit ved afgangprøverne skoleåret 2018/19: 8,5

(Kommunens gennemsnit: 6,5, Landgennemsnit: 7,1)

Andelen af elever, der starter på en ungdomsuddannelse efter at have gået hos os: 88,9 %. (Kommunens gennemsnit: 83,4 %, landsgennemsnit: 84,9 %)

Maja Grøndal Kvist, Institutions- og Skoleleder, September 2020