BMV 2023

Gislev Friskole & Børnehus

Vi har gennemført BMV i børnehuset hen over efteråret 2023. Undersøgelsen er gennemført som kvantitativ spørgeundersøgelse blandt 26 børn i børnehaven med den kvalitative vinkel, at undersøgelsen er gennemført som interviewundersøgelse.

Til at gennemføre undersøgelsen har vi brugt spørgeskema fra DCUM. Undersøgelsen er gennemført af en for børnene kendt voksen, der ikke har sin daglige gang i huset.

Det psykiske børnemiljø

Det overordnede billede af børnemiljøet er positivt. Alle børnene har gode venner i børnehaven og kun en enkelt svarer på dagen, at vedkommende ikke er glad for at gå i børnehave.

Dog har 80% af børnene har prøvet at blive drillet af et andet barn, så de blev kede af det. Og 50% fortæller, at de har været med til at drille andre børn. 40% har nogle gange ondt i maven.

Samtidig svarer 80%, at de er med til at bestemme, hvad de laver i børnehaven og 92% kan lide de voksne og 80% oplever, at de voksne er med til at lege.

Halvdelen af børnene har prøvet at blive skældt ud, men næsten 90% oplever, at de voksne lytter til dem og næsten alle, at de bliver trøstet, når de er kede af det.

Det fysiske børnemiljø

Alle børn - på nær ét - synes, der er steder både inde og ude, hvor de godt kan lide at lege. Og 88% synes, der er sjovt legetøj og steder man må lege vildt i børnehaven. Og alle på nær én mener, der er steder, hvor man kan slappe af.

70% mener, der er larm i børnehaven, 38%, at der lugter dårligt og lidt over halvdelen har oplevet, at der ikke var rent på toilettet.

Konklusion

Overordnet set er der et rigtig godt børnemiljø i børnehuset. Vi lægger mærke til, at en høj andel af børnene har prøvet at blive drillet og har været med til at drille. Selvom det er en naturlig del at socialiseringen i denne aldersgruppe vil det fortsat være et fokusområde for os.

Det er dejligt at se, at alle børn tør sige, hvad de mener til en anden voksen. Ingen børn har svaret “ved ikke” på et eneste af spørgsmålene. Det fortæller os, at børnene er trygge, og at de alle er inde i en god udvikling, hvor de har en mening og tør sige den højt.

Vi lægger også mærke til, at alle børn har gode venner og er glade for at gå i børnehave. Børn i denne aldersgruppe svarer naturligt nok ud fra den følelse de har i interviewøjeblikket. Så når et enkelt eller to børn giver et negativt svar, foruroliger det os ikke. Vi har et stort fokus på det enkelte barns trivsel i hverdagen.

Det er glædeligt at bemærke, at børnene oplever medbestemmelse i deres hverdag.

Det er værd at bemærke, hvor stor en procentdel, der føler sig set og hørt, trøstet og lyttet til af de voksne omkring dem. Vi vil dog bruge nærværende undersøgelse til at se på, hvornår og i hvilke situationer børnene oplever, de voksne skælder ud, da vi gerne ser det tal falde. Men børnene kan lide de voksne, så det kan også være et udtryk for, at de oplever god grænsesætning.

Vi har det seneste år haft særligt fokus på gode læringsmiljøer og er meget glade for at se, at børnene også oplever, at der både er steder at slappe af, lege vildt og at der både inde og ude er gode legesteder. Og at der er sjovt legetøj at lege med.

Larm opstår naturligt i vilde lege, og hvor mange børn er sammen. Så at børnene oplever larm er ikke så mærkeligt, men selvfølgelig vil vi være opmærksomme på, om vi kan lave initiativer, der kan mindske oplevelsen af larm.

Vi tænker, at børnene særligt kan opleve larm om morgenen, da vi er mange aldersgrupper sammen i dagens første timer.

I fht. dårlig lugt og oplevelsen af beskidte toiletter, er der en naturlig forklaring i en aldersgruppe, hvor nogle selv kan gå på toilettet, og nogle er ved at lære det.

Alt i alt kan vi konkludere, at vi har godt børnemiljø i vores børnehus.

/Maja Marstrand Kvist, 2023