Priser for skole 2022

Kære forældre

Skolepengene er forældrenes egenbetaling for at vælge en fri skole i stedet for folkeskolen med de fordele, det indebærer. Skolepengene inkluderer lejrturer i indskolingen og en vished om, at egenbetalingen ved lejrskoler på mellemtrinnet ikke overstiger 500 kr. og i udskoling 1500 kr. samt en fælleslejrskole hvert 3. år for hele skolen, uden ekstra udgift for den enkelte familie.  

Skolepenge på Gislev Friskole er:

  1. barn 1.075 kr. 
  2. barn 538 kr.
  3. barn 215 kr. 

Fjerde barn og opefter er gratis

Med venlig hilsen
Maja Grøndal Kvist, Institutions – og skoleleder, Februar 2022