Tilsynsnotat

tilsynsnotat_16_17_gislev.pdf

Unameldt tilsyn 17.2.2020 i Solstrålen v. Gislev Friskole
Undertegnede ankommer til børnehaven kl. 8.00, flere forældre ankommer sammen med mig og vinker farvel til deres børn i en fin atmosfære. En pædagogmedhjælper dukker op og vi præsenterer os gensidigt. Han fortæller at lederen ikke er til stede pt., men at han vil hente en navngiven pædagog, som måske kan hjælpe. I køkkenet er der morgenmad på bordet og et enkelt barn spiser sammen med sin mor. Der er to medarbejdere til stede i rummet, men de har ryggen mod børnene og hilser ikke på. Der er ca. 10 børn i rummet.

Ca. 8.15 tager en pædagog vuggestuebørnene med ind på stuen, og lukker dørene til de øvrige rum.

Hun sørger for at de kan fortsætte den leg de havde gang i, ved at hjælpe dem med, at bringe legesagerne med ind på stuen. Den næste halve time er jeg sammen med vuggestuepædagogen og 3 to-årige børn, hvor vi leger en gemme/bygge/tumle-leg med puder i rummet. Barnet der spiste morgenmad med moderen i køkkenet bliver afleveret, det er lidt svært efter ferien. Pædagogen tager sig tid til at trøste barnet og få ham med i legen.

Ca. kl. 8.45 dukker lederen op. Vi går en tur rundt i institutionen, og han forklarer, hvilke tiltag, der er foretaget ift. at udvikle læringsmiljøer med mulighed for leg og fordybelse i huset. På turen rundt observeres mange god lege – med og uden voksendeltagelse. Dog er der også et par børn, der synes at gå rundt for sig selv, uden at have et bestemt mål for øje.

Et par børn og forældre ankommer og bliver taget godt imod af personalet. En frivillig giver en hånd med og indgår i en tillidsfuld og humoristisk dialog med personalet.

Ca. kl. 9.00 går lederen og undertegnede videre til kontoret.

Konklusion:
Børn og forældre virker trygge ved at ankomme til børnehaven, og det pædagogiske personale virker kompetente og nærværende i deres interaktion med børn og forældre. Dog er der medarbejdere til stede, der ikke interagerer nævneværdigt med børn, forældre og kolleger.

Der observeres ingen konflikter blandt børnene, og langt de fleste giver udtryk for at være veltilpasse, fordybede i leg eller på vej til at finde de rette kammerater og rammer at lege i. De yngste børn hjælpes godt ind på stuen – uden at deres leg afbrydes.

Det bemærkes, at to børn har svært ved at deltage i de fællesskaber, der er
etableret af børn og voksne.

Opvækst og Læring
Østerågade 40
5672 Broby
Telefon 72 53 30 00
opvaekstoglaering-vp@fmk.dk
www.fmk.dk
04-03-2020
Sagsid. 28.00.00-K09-1-18
Kontakt
Magister
Hanne Esther Kristensen

I samtale med lederen bliver ovenstående iagttagelser drøftet. Lederen giver udtryk for, at der fortsat er udfordringer omkring personalesituationen og med at etablere en ny fælles retning i den pædagogiske praksis og kultur.

Der fokuseres på arbejdet med børnenes sprog og kommunikation – både ift. et og flersprogede børn. Her er der indgået samarbejde med fagkonsulenter fra Center for Opvækst og Læring.

Tilsynet indskærper vigtigheden af, at lederen deltager i samarbejdsmøder med Center for Opvækst og Læring, hvor der udveksles vigtige informationer, viden og erfaringer.

Tilsynet forventer desuden at modtage en skriftlig handleplan, hvor ledelsen beskriver, hvordan man ledelsesmæssigt understøtter det fortsatte arbejde med pædagogisk lære- og indsatsplanlægning – herunder implementering i praksis samt evaluering af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse – jf. dagtilbudsloven.

Deadline for modtagelse af handleplan er fredag d. 3.4.2020. Herefter indkaldes ledelsen til opfølgende møde.

Tilsynsførende:
Hanne Esther Kristensen
Almen Pædagogisk Konsulen