Mulighed for at søge tilskud

Hvis dit indtægtgrundlag tillader det, har du mulighed for at søge tilskud til udgiften til vuggestue, børnehave, SFO og skolepenge.

Tilskud til vuggestue og børnehaveplads skal søges gennem kommunen via den digitale pladsanvisning.

Du kan søge via dette link, under punktet “Søg om økonomisk friplads”:
https://www.fmk.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/dagpleje-vuggestue-boernehave/digital-pladsanvisning/

Tilskud til SFO og skolepenge skal søges via kontoret på skolen. Tilskud kan kun søges ved skolestart i august måned. Du skal søge hvert år, hvis du fortsat skal have tilskud. Dvs. at ønsker du at søge tilskud igennem hele skoleforløbet, skal du hvert år henvende dig i august måned.

Udmøntningen af tilskuddet sker i perioden januar- juli. Det betyder, at får du tildelt tilskud, bliver dine skolepengebetalinger mindre i månederne januar – juli.

Kig forbi, ring til os eller skriv til: kontor@gislevfriskole.dk.

Vi hjælper også gerne med at stille regnestykket op, hvis du har brug for det.

Maja Grøndal Kvist, institutions – og skoleleder, Januar 2019