1. Gennemgang af årsregnskab 2020 med revisionen v. Beierholm

Bestyrelsen fik gennemgået årsregnskabet og der var ingen kommentarer eller rettelser.

Årets resultat er + 96.000 kr

  • Forældrehenvendelser v. Louise & Maja
  • Generalforsamlingen praktisk v. Louise & Daniel

Visionsmøde først, sandwich og så er der generalforsamling o

Der blev uddelt praktiske opgaver blandt bestyrelsen

Pia og Tim vil stå for at åbne visionsmødet.

Tim, Pia, Daniel, Emma og Maja mødes og får udarbejdet et skriv til visionsmødet.

  • Kort info fra respektivev. Mette, Maja, Troels, Daniel + evt. udvalg

Maja

Der har været en usand artikel angående en tændt udendørs vandhane på skolen men der pågår en sag hos politiet.

 Testning: Vi kommer til at benytte os af de testmuligheder der er i hallen da det er kommunens ansvar.

Daniel: Der er desværre ikke noget nyt i hærværkssagen men børnene er lidt chokeret over at det fortsætter.

Troels:

Forårs SFO er startet op. Vi har fire forskellige voksne ind over i løbet af ugen med hver deres fokus.

I børnehuset skal der i males stamtræer som man kan snakke ud fra med børnene.

  • Evt.

Maja fremlagde forslag om udvidelse af billedekunst og en nye væg i BMV-rummet i forbindelse med renoveringen af lokalerne efter vandskaderne.

Tim: Det ville være fint at sende/overrække en anerkendelse til alt personalet fra bestyrelsen for deres store indsats under corona.