Referat af bestyrelsesmøde
03-06-2019
Denne gang var der ingen forældre henvendelser.
Til at begynde med, blev dagsordenen godkendt af alle medlemmer i
bestyrelsen. Nye medlemmer af bestyrelsen har underskrevet tavshedspligt
erklæring. Forretningsordenen er godkendt af alle medlemmer i bestyrelsen.
Friskolelov og daginstitution loven er drøftet kort.
Ændring af kommende mødedatoer:
Den 26. November er rykket til den 10. December.
Den 18. Marts er rykket til den 25. Marts.
Den 9. April er rykket til den 16. April.
Vi har i bestyrelsen drøftet, om visionsmødet og generalforsamlingen fortsat skal afholdes
samme dag i forlængelse af hinanden. Der er enighed om, at denne er løsningen på,
hvordan vi får flest muligt med til disse.
For at skabe større overblik og forståelse for, hvad der skal ske og hvordan det foregår
er disse forslag bragt på banen.

  • En pjece der ligger på bordet om, hvad der skal vælges, hvor mange der skal vælges, hvilke kredse der er og hvor mange skal der sidde hvor.
  • En meget uddybende forklaring på intra og på hjemmesiden.
  • Plakater der hænges op inden dagen.
  • Mere styr på, hvordan valg processerne skal foregå fremadrettet.

Der drøftes i øvrigt, at der er forvirring omkring navnet på de to kredse,
skolekreds og forældrebestyrelse.
Vedligeholdelses udvalget er tilfreds med en god arbejdsindsats på den sidst afholdte
arbejdsdag. Der foreslås, at det er nogle faste, evt et udvalg, der står for køkkentjansen, da
det måske skaber mindre forvirring. I forhold til om lærerne skal deltage på arbejdsdagen, er
der enighed om at det er vigtigere at de deltager i andre skoleprojekter.
Det er foreslået at forskønnelsesudvalg skal op og køre igen, dette bliver
gjort. Det er drøftet, hvad det vil koste, at have én ansat på skolen til at
gøre rent i forhold til, at booke et firma til det. Idé til forslag er, at slå
stillingen op på 20 timer, som studiejob. Evt todelt, som 15 timer.