Drøftelse: Møde omkring Ådalshuset. (Se mail fra Maja)Hvem tager med? Winnie prøver at nå det. Mødet er Tirsdag den 29.9 kl. 17. Vi vil ikke give noget fast til driften. Det er rart at børnene kan bruge toiletterne når de er i området. Hvis de afleverer nøglerne vil vi gerne vide det, så vi ved at der ikke er nogle toiletter.  
Drøftelse: Hvad kan vi gøre for ikke at stå uden en 9. klasse? Kan vi have en ”gulerod” for at blive i 9. klasse? Kunne man tænke sig, at have en udlandstur for hele 9. ende klasse. Problemet er også størrelsen på klassen. Skal man starte et samarbejde med nogle af de andre friskoler? Hvad vil de unge mennesker have? En anderledes undervisningsform? Forblive ”alene” i niende.                                                                        
Drøftelse: Gul køkken – Det bliver ikke aktuelt lige nu, da køkkenet vi kunne få, ikke egnede sig til at flytteMan kan få tegnet et nyt køkken i IKEA. Man kunne med fordel inddrage forskønnelsesudvalget, for indretningen og praktisk inde-udvalget til nedrivning og opsætning. Man skal tænke på at lokalet gerne skal kunne bruges til en lille første klasse for eksempel. Hvis vi starter med at finde ud af hvad der er brug for, hvad må det koste, hvornår kan det lade sig gøre at sætte det op. Hvornår bliver gulvet i hvidt køkken skiftet ud? Det kigger Troels på. Der er et firma i København der skal af med alle sine kontorstole. Det er nogle høje kontorstole og der er blevet bestilt 25 af dem og lidt andet.  
Drøftelse: Procedure forunderretning til kommuneAlle kan lave en underretning. Som skole har man skærpet underretningspligt. Man skal underrette kommunen ved mistanke om mistrivsel. Inden der laves en underretning til kommunen om en formodet mistrivsel af et barn sker der følgende. Som skole starter man oftest med at tale med forældrene om problematikken, og taler om hvad konsekvenserne kan være for barnet. Hvis situationen ikke ændrer sig, vil man lave en underretning. Ved mistanke om overgreb, som incest eller vold taler man ikke med forældrene først. Hvis barnet fortæller en pædagog eller lærer, at han/hun bliver slået derhjemme, underetter man kommunen med det samme. Det er ikke op til personalet at vurdere rigtigheden af den information som barnet giver, det må de ikke. Skolen har ikke noget valg, de skal følge disse regler, uanset hvilket tillidsforhold man i øvrigt har. Der er en procedure der følges, i forhold til hvad barnet siger. Der spørges ind til det sagte på en undersøgende måde hvor der ikke lægges ord i munden på barnet. Der spørges ind af en anden voksen der også spørger ind undersøgende og er det de samme svar igen, skal der underrettes. Dette er for at hjælpe både barnet og familien. Selvom det kan være en meget hård og frustrerende oplevelse for forældre, der bliver underrettet på på den måde og hvor der ikke er tale om overgreb i hjemmet/ eller at barnet er vidne til overgreb, er det vigtigt at vide, at det sådan reglerne og procedurerne er i Danmark, og at det er nødvendigt for at kunne hjælpe de enkelte børn, der lever i familier, hvor der er noget om snakken.     
Pause
Drøftelse: Krav til forældre om tilmeldinger til ferie og ferieafholdelse i det hele taget. Hvad kan vi “tillade” os at melde ud. Kan vi fx opfordre forældre til at holde 3 uger med deres børn? Hvor hårde skal vi være med de forældre, der ikke får tilmeldt sig ferieperioder inden tilmeldingsfristen? Udsættes til næste møde.
Drøftelse: Klassekvotienter. Nuværende aftale om klassekvotienter: max 20 elever i indskolingen (0.-3.kl.), max 23 på mellemtrinnet (4.-6.kl.), max 25 i udskolingen (7.-9. kl.)   Udfordring: når en klasse er samlæst (fx 2. og 3.kl. i skoleåret 20/21) og de når op på 21 elever, skal klassen deles. Det er meget dyrt, da vi så får klasser på fx 10 i den ene og 11 i den anden.  Revisionen har en tommelfingerregel der hedder 13- 14 elever pr. lærertime, hvilket passer meget godt med økonomien overordnet set.    Forslag: Vi tilstræber at holde klassekvotienten på 20 elever i Indskolingen, som er vores nuværende aftale, men ikke lader den gælde samlæste klasser. Sådan, at er en klasse samlæst, er det i orden først at dele den ved 25 elever. Og evt. sætte en ekstra lærer på i de timer hvor det giver mening. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvorfor man deler dem i nogle af timerne, og hvorfor man ikke gør det i andre fag. Det er helt afhængig af klassen og de elever, der er i den.  Forslaget er godkendt, med den ændring at man også sætter grænsen op til 22 for ”enkelt klasser”. Når vi kommer over 20 børn vil der fra gang til gang tages en drøftelse om, hvordan vi tackler situationen i ledelsen.      Drøftelse: Visionsmøde og Generalforsamling den 8.10.2020 Visionsmødet bliver aflyst i år. Kommer forhåbentlig igen i 2021. Generalforsamlingen bliver afholdt virtuelt på Teams. Man kan bruge sit barns Unilogin til at logge på. Man skal tilmelde sig. Bestyrelsen og ledelsen og evt. kandidater til bestyrelsen mødes på skolen.  Generalforsamlingen, ellers får man ikke en invitation til mødet. Alle beretninger inkl. Økonomi bliver lagt ud på forhånd, og eventuelle spørgsmål skal sendes skriftligt inden generalforsamlingen. Ved ”håndsoprækning” skal beretningerne godkendes. Valget vil foregå på samme måde, med Daniel og Kresten (Dirigent), som stemmetællere. Kort vejledning i hvordan man logger på Teams, med bilag mm. til dem som tilmelder sig.
Drøftelse: Lejrskoler: Forslag til bestyrelsen: Forældrene organiserer en lejrtur 2 dage/ 1 overnatning 1 lærer tager med 1 klasse. Der må bruges 2 skoledage. Læreren kan stå for noget indhold, men forældrene planlægger ophold, mad og hyggeaktiviteter.  Forældrene planlægger i samarbejde med læreren, hvornår det er mest hensigtsmæssigt.  Der er 200 kr. pr. elev til tilrettelæggelse, som betales af skolen. Hvis det bliver dyrere, må forældrene spæde til.    Børnehaveklassen: Louise klasse: Metteklasse: Sørenklasse: Sørenklasse: Steffenklasse: Sune 6.,7., 8. nåede at komme til Bornholm, så de skal ingen steder i år, med undtagelse af Nordplus og Erasmus +, hvis det lykkes.  Kommer på næste møde.
Orientering: Meddelelser fra institutionsleder   På mandag den 28. september kommer Per Ølholm, redaktør på friskolebladet og laver en artikel om vores anderledes fag.Der er en ny podcastserie fra friskoleforeningen, som tager emner op, der relaterer til friskoleverdenen. I kan finde link på intra eller på friskoler.dkVi er nu færdige med den 3-årlige UVM og trivselsmåling blandt eleverne og resultaterne og handleplaner vil blive offentliggjort snarestVi gennemfører motionsdagen under hensyntagen til coronareglerne  
Orientering: Meddelelser fra afdelingsleder
Orientering: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant      Ros til bestyrelsen for dens store arbejde også i det daglige. Det er blevet bemærket, hvor stort et praktisk arbejde, Troels ligger for dagen, og at Louise er mødt op på samtlige forældremøder.
Orientering: Udvalg Økonomiudvalg: Økonomien er stram, idet vi ikke har en 9. klasse. Og udgifterne, der følger af Covid-19, som ikke bliver dækket andetstedsfra kommer til at påvirke vores resultat i 2020.