Takster for børnehaven

Det koster 2.307 kr. at gå i børnehave i Solstrålen. Inklusive 100 kr. til eftermiddagsmad.

Hvis man får fuld friplads til børnehaven, betaler man stadig 100 kr. om måneden til eftermiddagsmad. (Den eneste undtagelse er, hvis man har deltidsplads)

Friplads og søskenderabat for søskende i børnehave og vuggestue søges via kommunen.

Link herunder til kommunens hjemmeside:
https://www.fmk.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/dagpleje-vuggestue-boernehave/boernehave/

Hvis man er på barsels- eller forældreorlov, kan man søge om en deltidsplads til sit barn. Hos os betyder en deltidsplads 30 timers pasning i tidsrummet 8.00- 14.00, mandag – fredag. En deltidsplads i børnehaven koster det samme som i resten af kommunen.

Hvis man mener, man er berettiget til en deltidsplads, skal man søge via kommunen, som så kontakter os.

Du søger om deltidsplads hos pladsanvisningen:
https://www.fmk.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagpleje-vuggestue-og-boernehave/nyttige-oplysninger-og-regler/kontakt-pladsanvisningen-og-dagtilbudsomraadet/

Sidst redigeret juni 2023