Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser                
Godkendelse af dagsorden Punkt til evt. – Hjemmeside
Drøftelse:         Lokalrådet Vi skal gerne have valgt en ny ind i lokalrådet Der er en forælder fra skolen som træder ud af lokalrådet.   Annemette er i kontakt med Simon fra lokalrådet og han vil gerne være vores kontaktperson i rådet og vil tage kontakt til Annemette hvis der er noget af interesse.  
Drøftelse: Klassesammensætning næste skoleår Skal ny sammensatte klasser indkaldes før det bliver meldt ud, sådan at forældrene føler sig hørt? Er det bedre at tage hver enkel henvendelse for sig selv, sådan at man ikke udstiller enkelte elever negativt foran hele forældre gruppen?   Der skal fremover informeres de berørte først og der skal sendes mere information ud sammen med udmeldingen. Det er ligeledes vigtigt at man ved hvem man kan kontakte hvis man er usikker angående de nye forhold.  
Drøftelse: Hærværk på skolen   Status    Alt tyder på at forsikringen dækker alt (minus selvrisikoen på 5000 kr) Der skal nu indhentes tilbud. Eleverne kommer tilbage efter påsken og starter op i forsamlingshuset overfor som er lejet resten af skoleåret.   Videoovervågning af skolen Vi er enige om at indendørs videoovervågning ikke bliver aktuelt. Der er mere stemning for overvågning udendørs. Der skal indhentes tilbud på udendørs kameraer. Daniel går videre med dette.   Der blev rejst forslag om at kunne låse af til billedkunst, hvilket ville kræve en anden brandvej. Som lige nu går igennem billedkunst. Der skal indhentes tilbud på dette i forbindelse med forsikringssagen.   Hvad er vores strategi?                                                         
Pause
 Drøftelse:Valg og genvalg til bestyrelsen Følgende er på valg: Louise Troels Emma Tim Anne Mette Supleant Hanne Supleant Peter   Louise stiller ikke op igen.   Kan I tænke på nogle vi evt. kan prikke til at stille op ved behov?   Det blev forslået at man fra bestyrelsens side kunne lave et oplæg og en meddelelse om at der er mulighed for at komme ind i bestyrelsen og præge skolen. Tim skriver et udkast.  
  Orientering: Meddelelser fra institutionsleder    Stephanie er gravid og går derfor lidt ned i tid allerede efter påske. Sune kommer tilbage og Anna træder til for Stephanie og tager også barselsvikariatet til den tid.    
Orientering: Meddelelser fra afdelingsleder   Der bliver sendt en pædagog ned i vuggestuen således at der fast vil være tilknyttet en pædagog.  
Orientering: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant           
Orientering: Udvalg                                                    Økonomiudvalg  
Emner til kommende møder     Der skal undersøges priser på overvågning (Daniel)Udvalg – Hvordan får vi gang i disse efter sommeren.Hjemmeside                                       
Evt. Hjemmeside: Tim undersøger hvad det koster at få lavet en ny hjemmeside og tager derefter kontakt til It-udvalget. Målet er at der skal være en ny hjemmeside klar til 1/8-2021.   Evaluering af mødet med et positivt blik og hvad har jeg af opgaver til næste gang?