Menu Luk

Referat af bestyrelsesmødet d. 15. april 2021

  1. Gennemgang af årsregnskab 2020 med revisionen v. Beierholm

Bestyrelsen fik gennemgået årsregnskabet og der var ingen kommentarer eller rettelser.

Årets resultat er + 96.000 kr

  • Forældrehenvendelser v. Louise & Maja
  • Generalforsamlingen praktisk v. Louise & Daniel

Visionsmøde først, sandwich og så er der generalforsamling o

Der blev uddelt praktiske opgaver blandt bestyrelsen

Pia og Tim vil stå for at åbne visionsmødet.

Tim, Pia, Daniel, Emma og Maja mødes og får udarbejdet et skriv til visionsmødet.

  • Kort info fra respektivev. Mette, Maja, Troels, Daniel + evt. udvalg

Maja

Der har været en usand artikel angående en tændt udendørs vandhane på skolen men der pågår en sag hos politiet.

 Testning: Vi kommer til at benytte os af de testmuligheder der er i hallen da det er kommunens ansvar.

Daniel: Der er desværre ikke noget nyt i hærværkssagen men børnene er lidt chokeret over at det fortsætter.

Troels:

Forårs SFO er startet op. Vi har fire forskellige voksne ind over i løbet af ugen med hver deres fokus.

I børnehuset skal der i males stamtræer som man kan snakke ud fra med børnene.

  • Evt.

Maja fremlagde forslag om udvidelse af billedekunst og en nye væg i BMV-rummet i forbindelse med renoveringen af lokalerne efter vandskaderne.

Tim: Det ville være fint at sende/overrække en anerkendelse til alt personalet fra bestyrelsen for deres store indsats under corona.