Menu Luk

Personale

Oversigt over personalet på Gislev Friskole & Børnehus

Ledelsen:

Maja Grøndal Kvist Institutions- og skoleleder

Maja Kvist

Tlf.: 81404645, mail: skoleleder@gislevfriskole.dk

Troels Juul Hansen Afdelingsleder for børnehus og klub

Troels Juul Hansen

Tlf.: 81404641, mail: TJH@gislevfriskole.dk

Daniel Molls Jensen Afdelingsleder for specialindsatser og børnemiljø

Daniel Molls Jensen

Tlf.: 81404641, mail: DMJ@gislevfriskole.dk (It- ansvarlig)

Kontor:

Winnie Rasmussen Institutions- og skolesekretær

Winnie Rasmussen

Tlf.: 81404641, mail: kontor@gislevfriskole.dk

Undervisere: Primærfunktioner:

Simon Tolstrup Janlow International koordinator, sproglærer

Mail: STJ@gislevfriskole.dk

Mette Greve Kristensen Souschef, vikardækker, læsevejleder, dansklærer

Mette Greve Kristensen

Mail: mgk@gislevfriskole.dk

Søren Krog Musik- og matematiklærer, musikskolekontakt, skolepatrulje

Søren Krog

Mail: sk@gislevfriskole.dk

Steffen Gyldstrand ICDP- vejleder, dansk- og idrætslærer

Steffen Gyldstrand

Mail: sg@gislevfriskole.dk

Torfinn Vissing UU- vejleder, Fysik/ kemilærer, historie- og samfundsfagslærer og elevrådsansvarlig.

Torfinn Vissing

Mail: tgv@gislevfriskole.dk

Sune H. Hansen Udeskole- og dansklærer

Sune H. Hansen

Mail: sh@gislevfriskole.dk

Louise Schaumann Vogn Børnehaveklasseleder og idrætslærer, Elevrådsansvarlig

Louise S. Vogn

Mail: lsv@gislevfriskole.dk

Linda Kristiansen Dansk-, engelsk-, religions- og Krealærer

Linda Kristiansen

Mail: lk@gislevfriskole.dk

Signe Brumvig Naturfagsog matematik lærer, Klimalærer

Mail: SSB@gislevfriskole.dk

Anna Greve Kristensen Støttelærer og krealærer

Bente Saxdorff Dansk – og håndværk&design lærer

Pædagogisk personale: Primærfunktion:

Stefanie Ferendeles Pædagog i klubben og i undervisningen samt TR for FSL

Stefanie Ferendeles

Mail: sf@gislevfriskole.dk

Allan H. Grønquist Pædagogmedhjælper i børnehave og klub samt TR- for BUPL

Allan H. Grønquist

Mail: ag@gislevfriskole.dk

Anne B. Christiansen Pædagogmedhjælper i børnehave og vuggestue

Anne B. Christiansen

Edith Møberg Pædagog i børnehaven

Edith Møberg

Irina Thomsen Pædagog i Børnehus og klub

Pia Stenmann Pædagog i vuggestuen

Jytte Kronborg Pædagogmedhjælper i børnehave og klub

Jytte Kronborg

Pia Nylandsted Pædagog i børnehaven

Louise Lauritzsen Pædagog i børnehuset

Mette McGregor Pædagogisk assistent i børnehuset

Isabella Rasmussen Pædagog i børnehuset

Anne Dorthe Sønderlyng Pedersen Pædagog i vuggestuen

Nynne Riedel Pædagogmedhjælper i vuggestuen


Anne Mette Mathiasen Jensen Pædagog i vuggestuen

Susanne Pædagogmedhjælp i Børnehuset

Monica Larsen Pædagogmedhjælp i klubben

Monica Larsen

Praktisk medhjælp og rengøring:

Claus Kalmar Hansen Pedel og elektriker, praktikvejleder

Claus K. Hansen

Jonas Pedelmedhjælper

Allis Pia Mortensen Rengøring