Menu Luk

Den Praktisk/Musikske fagblok

På Gislev Friskole lægger vi vægt på de kreative fag. De understøtter den frie tænkning i særlig grad.

Vi starter hver dag med morgensamling, hvor vi synger dagen i gang, oplever fællesskabet mellem store og små, beder Fadervor og har fælles oplæg fra lærere og elever. Vi tror på, at det at synge hver dag giver større livsglæde, frisind og udtryksmuligheder.

KREA:

Eleverne har et fag, vi kalder KREA. Faget indeholder de fag, der kendes fra andre skoleformer som billedkunst, hjemkundskab og Håndværk og Design.

Eleverne har KREA i 5., 6. og 7. klasse på hold, hvor de kommer igennem alle fag henover et skoleår.

Musik:

Da den praktiske/ musiske fagblok er blevet genstand for prøver fra 2021, og vi er en prøveskole, skal 8. klasse i 2021 til eksamen i musik. Eleverne har selv valgt musik. Vi udbyder kun ét fag til prøve efter 8. klasse, men eleverne undervises ydermere i et af KREAfagene for både at kunne imødekomme prøvekravene og opretholde almendannelsen.

Derudover har alle elever fra børnehaveklassen til og med 6. klasse musik på skemaet.

Vi har især fokus på den fællesskabskabende dimension af faget og spiller meget sammenspil, synger både nutidens sange og sange fra den danske sangskat. Ligesom eleverne lærer at orientere sig i akkoder og i musik for overbygningen også en del nodelære.

Vi har i skoleåret 2019/ 20 også blæserklasser på 4. og 5. årgang i samarbejde med musikskolen.

Billedkunst

Alle børn fra 1. – 4. klasse har billedkunst. Vi lægges os op ad fagmålene for folkeskolen og går særligt op i tegning og maleri og bruger andre fags indhold til at arbejde billedkunstfagligt med. Det vigtigste for os er, at eleverne opdager glæden ved at fordybe sig og udtrykke sig kunstnerisk.

Idræt og morgenenergi:

Alle klassetrin har idræt, hvor vi lægger os op ad fagformålene for folkeskolen. Vi er meget opmærksomme på den sociale og fællesskabsopbyggende del af faget. De små klasser har også morgenenergi, hvor de hver morgen har dansk og matematik i rammen; bevægelse. Ligesom de store elever har muligheden for at få pulsen op i et kvarter i sammenhæng med spisefrikvarteret; det kalder vi for “PULS”.

De, der har lyst, har mulighed for at være seriøse omkring løbetræning og cykling, da skolen har et sundhedsudvalg, der initierer tiltag omkring især løb.

Maja Kvist, Skoleleder, November 2019