Glade børn

 

Børn er glade, når de trives, er trygge og uden bekymringer. Glade børn er åbne, nysgerrige og videbegærlige.

Vi vil gerne have glade børn på Gislev Friskole. Vi ser det enkelte barn og giver plads til, at børn kan udvikle sig i fællesskabet. God undervisning og sjove oplevelser (ud)danner hele mennesker, der kan glædes over og i verden.

 

Vi underviser fra børnehaveklasse til 9. klasse.

 

Inspirerende lærere

 

Lærere, der er levende interesseret såvel i børne- og ungdomskulturen som i undervisningen.
Lærere, der lever med i klassens liv – glæder såvel som sorger.
Lærere, der er i dialog med børn og forældre.

Lærere, der er engagerede og inspirerende.

 

Læring

 

Børn lærer på mange måder, og det tager vi hensyn til i undervisningens tilrettelæggelse. Holdstørrelsen afhænger af faget, men megen undervisning foregår på små hold, så muligheden for at støtte læreprocesserne højnes. Det er vigtigt for os, at børnene lærer meget fagligt såvel som socialt. Vi fokuserer på at skabe gode læringsmiljøer, såvel i klasserne som ude i naturen og verden.

Fælles projekter

 

I undervisningen indgår mange fælles projekter og emner, hvor børnene skal samarbejde for at løse opgaverne. Herved udvikles børnenes personlighed, de erkender deres egne stærke og svage sider og lærer at respektere hinandens forskellighed.

 

Traditioner

 

Traditioner giver tryghed og genkendelighed. Morgensang er en 140 år gammel tradition, hvor alle på skolen er en del af sangens fællesskab, men også arrangementer er traditioner, vi fastholder eller fornyer i takt med tiden fx juletræ, skolefest og bålfest. Traditioner skaber forventning og glæde.

 

Forældredeltagelse

 

Forældrenes engagement er en vigtig del af skolelivet.

Åbne dialog om stort og småt er vigtig for friskolens fællesskab - også det mellem de voksne. Forældres bidrag af tid og idéer er en grundpille i skolens liv. Alle bidrag er vigtige, uanset om det er en hånd med noget praktisk til et arrangement, involvering i udvalgsarbejde eller engagement i bestyrelsen. Hver giver det til fællesskabet, de har lyst til og mulighed for.

Forældre er velkomne til at deltage i undervisningen. 

 

Trivsel, Tryghed og Fællesskab

 

I et fællesskab føler man et gensidigt ansvar for hinanden. Samhørighed i forhold til det, man er fælles om – heraf udspringer næstekærlighed og respekten for andre. For virkelig at trives og føle sig tryg, er det vigtigt at have nære relationer til andre i et overskueligt fællesskab.

Det er vigtigt, at den enkelte føler sig tryg og trives som menneske og elev i et forpligtende fællesskab. På Gislev Friskole anser vi trivsel, tryghed og fællesskab som kerneværdierne i et godt børneliv.


Et fællesskab består, når alle efter evne yder til det. Et sådant fællesskab er vi.