Tilsynsførende

 

Skolen skal ifølge loven have en tilsynsførende. Der vælges tilsynsførende hvert 4. år i forbindelse med den årlige generalforsamling.  

 

Den tilsynsførende skal føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk samt påse, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der henvises til Friskolelovens kapitel 3. 

Skolens tilsynsførende er: 

Tage Krogh Nielsen
Skovvej 8A
5300 Kerteminde

 

Tilsynserklæringer: 

2017-2018 -S1 - S2

2016-2017

2015-2016

2014-2015