Støttekreds

Støttekredsen består fortrinsvis af tidligere forældre ved skolen. Medlemmerne modtager skoleblade og diverse meddelelser i løbet af året.
Støttekredsen er velkommen til alle skolens arrangementer. Støttekredsen yder et frivilligt bidrag til skolen, der betales minimum 200 kr. om året.