Priser for skole og klub pr. 1. april 2017

Vær obs. på løbende prisregulering!

Skolepenge pr. måned i 12 måneder:

Første barn:   kr. 1.075,00 

Andet barn:   50% rabat

Tredje barn:   80% rabat

Fjerde barn og derover: Gratis

 

Klubben pr. måned i 12 måneder

Morgenmodul:  kr. 765,00 (inkl. morgenmad)

Eftermiddagsmodul:  kr. 1360,00 (inkl. eftermiddagsmad)

Heldagsmodul:  kr. 1566,00 (inkl. morgen- og eftermiddagsmad)

Der gives 50% i søskenderabat i klubben, for heldags- og eftermiddagsmoduler.

Der kan købes klippekort (max 10 gange pr. måned)

Klippekort til morgenklub:  kr. 400,00 

Klippekort til eftermiddagsklub: kr. 800,00

Skolen yder moderation til søskende i klubben som har mindre søskende i ”Solstrålen”. Moderationen beregnes af de månedlige skolepenge på 1.075 kr. x 50 % = 537 kr. 

Praktiske informationer: 

Klubben har lukket på alle helligdage, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, grundlovsdag og dagene mellem jul og nytår.  

Ved brug af klippekort i ferierne afregnes antal klip forud for de tilmeldte dage. Der refunderes ikke klip for ikke anvendte dage. Begrundelsen for dette er, at der bemandes efter tilmeldingslisterne. Vi har desværre oplevet mange tilmeldte klippekortsbørn i ferierne, som aldrig møder op. For at undgå at lave en særskilt feriebetaling, afregnes klip derfor forud ved tilmelding efter tilmeldte dage.        

3. klasses elever som ikke meldes ud af klubben pr. 30. juni, men som i stedet automatisk udmeldes pr. 31. juli, betaler for juli måned og har dermed mulighed for at benytte klubben hele denne måned. 

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.                                         

Betaling foregår via tilmelding til PBS.