Regler

1.Alle elever skal tage ude-fodtøjet af indenfor.

2.Fodtøj og overtøj anbringes selvfølgelig pænt, så det ser ordentligt ud.

3.Alle skal rydde op efter sig, inden de går hjem.

4.Bøgerne skal bindes ind. Skriv navn på bøger såvel som medbragt skiftetøj.

5.Slik hører ikke hjemme i madpakken  – slik må kun medbringes sidste dag før jul og ved fødselsdage.

6.Boldspil foregår på fodboldbanerne, så de små har plads til at lege i skolegården.

7.Ingen elever må forlade skolen i skoletiden uden en aftale med læreren.

8.Cykler skal stå i cykelskurene. Ved kørsel i skolegården i frikvartererne skal der anvendes cykelhjelm.

9.Sneregler. Sneboldkamp er tilladt for de store på boldbanen. Bh.kl., 1.-5. klasse på byggelegepladsen. Øvrige områder er fredet til anden form for leg.

10.Alle børn fra bhkl. til og med 4. klasse skal følges over vejen af skolepatruljen eller voksne. Børn i gul bygning til lokalbussen venter inde på fliserne.

11.Eleverne skal møde ind, så de er klar til skoledagens start kl. 8.00. Man kan møde i klasserne fra kl. 7.50.

12.Eleverne har duksepligter.

13.Rygning er forbudt.

14.Mobiltelefoner skal være slukkede i skoletiden og afleveres til lærerne i timerne.