Bestyrelsen

Bestyrelsen ansætter skolelederen og fastsætter i samarbejde med institutions - og skolelederen retningslinjer for skolen og børnehuset og uddelegerer det pædagogiske ansvar til institutions- og skolelederen. 

Bestyrelsen fastsætter ligeledes størrelsen af skolepengene, står for skolens vedligeholdelse og er ansvarlig for skolens økonomi herunder skolens regnskab og formueforvaltning.

Bestyrelsen består af 9 valgte medlemmer, 4 valgte suppleanter, skoleleder, afdelingsledere og medarbejderrepræsentant.

Valget til bestyrelsen finder sted på den årlige generalforsamling for forældrekreds og skolekreds.

Bestyrelsen afholder ca. 10 ordinære bestyrelsesmøder om året (se mødekalender). Den første del af hvert bestyrelsesmøde er åben for forældrekredsen.

Forældrekredsen er meget velkommen til at komme til de åbne bestyrelsesmøder samt kontakte bestyrelsesmedlemmerne med spørgsmål, gode ideer eller andre forhold som kunne være relevante at få drøftet.

 

Bestyrelsen 2018 / 2019

 

  Titel Navn Udvalg
 Dsc 7696 Formand Louise Hjortsø Oldenburg Økonomi
Fondssøgning
Internationalt 
308 Bestyrelses-medlem Jan Christiansen IT og Hjemmeside 
 Dsc 7686 Bestyrelses-medlem Rasmus Høirup  
  Kasserer Mark Hald  Økonomi
 Dsc 7684 Bestyrelses-medlem Troels Detlefsen    Vedligehold
 Dsc 7685 Bestyrelses-medlem
Thomas Olsen Vedligehold Åben Skole
Næstformand Winnie Brinkman   Forældrebestyrelsen Solstrålen
 Dsc 7689 Suppleant Chanett Nielsen
 Dsc 7693 Skoleleder Maja Kvist  

Økonomi

PR
Vækst i Gislev 

 

Bestyrelsesmedlem

 

 

 

Bestyrelsesmedlem

 

 

Suppleant 

Pia Djørup

 

 

 

Christina Jensen

 

Rikke Dyremose

 

Kasserer Solstrålen

Forældrebestyrelsen

Børnehuset Solstrålen

 

 

 

Forældrebestyrelsen

Børnehuset Solstrålen

  Personalere-præsentant Mette Kristensen  
 

 Afdelingsleder Børnehuset Solstrålen

SFO: Vindmøllen

 
 

Afdelingsleder 

Daniel Molls Jensen