APV Gislev Friskole

I august 2013 blev der foretaget en APV (=arbejdspladsvurdering) på Gislev Friskole. Alle skolens ansatte var tilbudt at deltage. Resultatet af undersøgelsen fremgår af følgende udsagn. Gennemsnittet af samtlige stillede spørgsmål/svar er blevet sammenlignet med landsgennemsnittet for alle øvrige arbejdspladser, der har anvendt samme APV-model.

 • De kvantitative krav (arbejdsmængde og arbejdspres) til éns arbejde er lidt lavere end gennemsnittet.
 • Arbejdstempoet er meget lavere end gennemsnittet
 • De følelsesmæssige krav til éns arbejde er meget højere end gennemsnittet.
 • Indflydelsen på éns arbejde er meget større end gennemsnittet.
 • Udviklingsmulighederne er lidt bedre end gennemsnittet
 • Meningen i arbejdet er lidt bedre end gennemsnittet
 • Involveringen i éns arbejde er lidt højere end gennemsnittet
 • Forudsigeligheden éns arbejde ligger præcist på gennemsnittet.
 • Belønningen og anerkendelsen til éns arbejde ligger lidt bedre end gennemsnittet.
 • Rolleklarheden (dvs. ved man, hvad éns arbejde går ud på) ligger præcist på gennemsnittet.
 • Ledelseskvaliteten er meget højere end gennemsnittet
 • Den sociale støtte fra overordnede er meget bedre end gennemsnittet.
 • Tilfredsheden med arbejdet er lidt bedre end gennemsnittet.
 • Arbejde-familie konflikten er lidt større end gennemsnittet.
 • Tilliden til ledelsen ligger lidt højere end gennemsnittet.
 • Retfærdigheden (måden, hvorpå ting bliver afgjort ag besluttet) ligger lidt højere end gennemsnittet
 • Det selvvurderede helbred er lidt bedre end gennemsnittet.
 • De ansattes udbrændthed ligger på gennemsnittet
 • De ansatte er lidt mere stressede end gennemsnittet