Priser for skole og klub 2018

Kære forældre

Skolepengene er forældrenes egenbetaling for at vælge en fri skole i stedet for folkeskolen med de fordele, det indebærer. Skolepengene inkluderer lejrturer i indskolingen og en vished om, at egenbetalingen ved lejrskoler på mellemtrinnet ikke overstiger 500 kr. og i udskoling 1500 kr. samt en fælleslejrskole hert 3. år for hele skolen. 

Skolepenge på Gislev Friskole er:
1.       barn 1075 kr.
2.       barn 538 kr.
3.       barn 215 kr.

4. barn og opefter er gratis

Klubbetalingstakster 2018:

Heldagsmodul 1.566,- kr. inkl. eftermiddagsmad
2. barn i heldagsmodul 783 kr.
3. barn i heldagsmodul gratis.

Eftermiddagsmodul 1.360,- kr. inkl. eftermiddagsmad
2. barn i eftermiddagsmodul 680 kr.
3 barn i eftermiddagsmodul gratis.

Morgenmodul uændret 765,- kr. inkl. morgenmad.

Klippekort
Der kan købes klippekort (max 10 gange pr. måned).
Pris for et klippekort (10 klip) – til morgenklub kr. 400,00
Pris for et klippekort (10 klip) – til eftermiddagsklub kr. 800,00

Skolen har hidtil ydet moderation til søskende i klubben som har mindre søskende i ”Solstrålen”. Dette fortsætter, men med den ændring, at moderationen beregnes af de månedlige skolepenge på 1075 kr. x 50 % = 538 kr.

Med venlig hilsen

Maja Kvist

Institutions - og skoleleder

OBS:

Lukkedage:

Der gøres opmærksom på, at klubben og børnehuser har følgende lukkedage:
Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Mellem jul og nytår
Alle helligdage

samt 2 uger i sommerferien

Yderligere praktiske informationer:

Ved brug af klippekort i ferierne afregnes antal klip forud for de tilmeldte dage. Der refunderes ikke klip for ikke anvendte dage. 

3. klasses elever som ikke meldes ud af klubben pr. 30. juni, men som i stedet automatisk udmeldes pr. 31. juli, betaler for juli måned og har dermed mulighed for at benytte klubben hele denne måned.

Udmeldelsesproceduren ændres som følge af overgangen til PBS, til 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

Betaling foregår via tilmelding til PBS.

Opslagstavle

 

Gislev-Friskole---Post-It---Ugen-der-gik1